Výukový program na CD

Zde najdete odkaz s informacemi o výukovém CD od firmy Schroter a informace,
které autoškoly toto CD poskytují svým žákům.

www.schroter.cz